český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Špeciálne sieťotlačové farby IBIOTEC SERIMAX 35 SERIMAX 80

 

ROZPÚŠŤADLO S VEĽMI VYSOKOU RÝCHLOSŤOU ODPAROVANIA

na čistenie sieťotlačových farieb

počas výroby

 

 

 

ROZPÚŠŤADLO 

na čistenie sít na sieťotlač

Oplachuje sa vodou

Okamžitý účinok prípravku

 

 

 

 

Kompatibilný so všetkými druhmi sít

Hodváb

PA Polyamidy – Nylón

PEN UP Polyestery

EVA Etylénvinylacetát

 

Nespôsobujú napäťové poruchy

Bez vplyvu na zhotovenie štočkov

 

Bez obsahu chlórovaných rozpúšťadiel

Neobsahuje aromatické chlórované rozpúšťadlá ani ketóny

Neobsahuje žiadne toxické ani CMR látky 

 Kanister 20 L

 

Rozpúšťadlá bez výstražných symbolov nebezpečnosti. Čistenie v priebehu výroby. Čistenie sít. Sieťotlačové rozpúšťadlá. Výrobca sieťotlačových rozpúšťadiel. Dodávateľ rozpúšťadiel pre sieťotlač. Sieťotlač. Sieťotlačové farby. Sieťotlačová farba. Sieťotlačové značenie  

 

 

V oblasti sieťotlače je vzhľadom na širokú škálu farieb potrebná široká škála čistiacich rozpúšťadiel.

Tento problém je výraznejší v zmluvných sieťotlačiarňach, ktoré tlačia na širokú škálu materiálov.

 

Najbežnejšími čistiacimi rozpúšťadlami sú zmesi benzénových uhľovodíkov (CMR – karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu) s prímesou glykolových éterov a cyklohexanónu, aromatické rozpúšťadlá, ako je toluén alebo xylén, ketóny, ako je acetón, metyletylketón alebo metylisobutylketón, etylacetát nebo metylénchlorid.

Všetky tieto rozpúšťadlá, či už čisté, alebo v zmesiach, sú veľmi nebezpečné z hľadiska toxicity, životného prostredia a rizika požiaru.

Zatiaľ čo výrobcovia atramentov stále častejšie vyvíjajú vysoko výkonné produkty na báze vody, prevádzkovatelia tradične používajú nebezpečné čistiace rozpúšťadlá vzhľadom na obmedzenú všestrannosť týchto rozpúšťadiel na použitie na živice z iných chemických skupín (matríc).

Výrobok SERIMAX spoločnosti iBiotec rieši všetky tieto problémy.

Žiadne výstražné symboly nebezpečnosti podľa nariadenia CLP č. 1272/2008 o toxicite pre obsluhu, v znení nariadenia č. 1079/2016.

Optimalizovaný pomer bodu vzplanutia a rýchlosti odparovania výrobku SERIMAX FAST 35 pre rýchly a efektívny zásah na stroji.

Vhodné pre všetky skupiny atramentov, vrátane amalgámových a suchých atramentov.

 

MATERIÁL ATRAMENTY

PAPIERS, LEPENKA

(plagáty, tapety, drevotrieska, ...)

Nitrocelulózové

Vinyly

Akrylové farby

Pliolity (styrénové akryláty)

KOVY A ZLIATINY

 

Epoxidové

Polyestery

 

LAKOVANÉ KOVY

(obaly, značenie, ....)

Nitrocelulózové

PLASTOVÉ MATERIÁLY

(s plameňom alebo bez neho, korónový efekt)

Butyrát acetátu celulózy, polystyrén

Kopolyméry akrylonitrilu, butadiénu a styrénu

Polymetylmetakryláty

Polyvinylchloridy, polykarbonáty

Polyestery, nasýtené polyestery PET, PE

Celulózové

Vinyly

Akrylové farby

PRÍRODNÉ TEXTÍLIE, SYNTETIKA, KOŽA

Plastisoly

Polyuretány

SKLO, SMALT, PORCELÁN

Epoxidy

VŠETKY MATERIÁLY

PCB obrazce plošných spojov, sieťotlač

UV (fotosieťovateľné)

EB (elektronické bombardovanie)

UV akryláty

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE