český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Speciální sítotiskové barvy IBIOTEC SERIMAX 35 SERIMAX 80

 

ROZPOUŠTĚDLO S VELMI VYSOKOU RYCHLOSTÍ ODPAŘOVÁNÍ

pro čištění sítotiskových barev

během výroby

 

 

 

ROZPOUŠTĚDLO 

pro čištění screenů sítotisku

Lze odstranit pomocí vody

Okamžitý účinek přípravku

 

 

 

 

Kompatibilní s veškerými screeny

Hedvábí

PA Polyamidy-Nylon

PEN UP Polyestery

EVA Etylenvinylacetát

 

Nezpůsobují napěťové poruchy

Bez vlivu na zhotovení štočků

 

Neobsahuje aromatická chlorovaná

rozpouštědla nebo ketony

Neobsahuje žádné toxické nebo CMR látky 

 Kanystr 20 L

 

Rozpouštědla bez výstražných symbolů nebezpečnosti. Čištění v průběhu výroby. Čištění screenů. Sítotisková rozpouštědla. výrobce sítotiskových rozpouštědel. Dodavatel rozpouštědel pro sítotisk. Sítotisk. Sítotiskové barvy. Sítotisková barva. Sítotiskové značení

 

 

V oblasti sítotisku je vzhledem k široké škále barev zapotřebí široká škála čisticích rozpouštědel.

Tento problém je výraznější u smluvních sítotiskáren, které tisknou na širokou škálu materiálů.

 

Nejběžnějšími čisticími rozpouštědly jsou směsi benzenových uhlovodíků (CMR – karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické) s příměsí glykolových etherů a cyklohexanonu, aromatická rozpouštědla, jako je toluen nebo xylen, ketony, jako je aceton, methylethylketon nebo methylisobutylketon, ethylacetát nebo methylenchlorid.

Všechna tato rozpouštědla, ať už čistá, nebo ve směsích, jsou velmi nebezpečná z hlediska toxicity, životního prostředí a rizika požáru.

Zatímco výrobci inkoustů stále častěji vyvíjejí vysoce výkonné produkty na bázi vody, provozovatelé se tradičně spoléhají na nebezpečná čisticí rozpouštědla vzhledem k omezené všestrannosti těchto rozpouštědel pro použití na pryskyřice z jiných chemických skupin (matric).

Výrobek SERIMAX společností iBiotec řeší všechny tyto problémy.

Žádné výstražné symboly nebezpečnosti podle nařízení CLP č. 1272/2008 o toxicitě pro obsluhu, ve znění nařízení č. 1079/2016.

Optimalizovaný poměr bodu vzplanutí a rychlosti odpařování výrobku SERIMAX FAST 35 pro rychlý a efektivní zásah na stroji.

Vhodné pro všechny skupiny inkoustů, včetně amalgámových a suchých inkoustů.

 

MATERIÁL INKOUSTY

PAPÍR, LEPENKA

(plakáty, tapety, dřevotříska, ...)

Nitrocelulózový

Vinyly

Akrylové barvy

Pliolity (styrenové akryláty)

KOVY A SLITINY

 

Epoxidové

Polyestery

 

LAKOVANÉ KOVY

(obaly, značení, ....)

Nitrocelulózový

PLASTOVÉ MATERIÁLY

(s plamenem nebo bez něj, korónový efekt)

Butyrát acetátu celulózy, polystyren

Kopolymery akrylonitrilu, butadienu a styrenu

Polymethylmetakryláty

Polyvinylchloridy, polykarbonáty

Polyestery, nasycené polyestery PET, PE

Celulózové

Vinyly

Akrylové barvy

PŘÍRODNÍ TEXTILIE, SYNTETIKA, KŮŽE

Plastisoly

Polyuretany

SKLO, SMALT, PORCELÁN

Epoxidy

VŠECHNY MATERIÁLY

PCB obrazce plošných spojů, sítotisk

UV (fotosíťovatelné)

EB (elektronické bombardování)

UV akryláty

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE